__________________________________________________________________

Suomi-Kerhon puheenjohtajaksi 2017 valittiin yksimielisesti Timo Markoff. Rinnalla on puheenjohtajan tehtävän jättävä Heli Kytömaa. Kukat luovutti hallituksesta pois jäänyt Aulikki Tikkanen. Kuvat Raija Alanko.

Syysyleiskokouksen päätöksiä

 

Syysyleiskokous pidettiin 12.12.2016 alkaen klo 13.00. Kokoukseen oli ilmoittautunut 130 äänioikeutettua jäsentä ja 27 valtakirjaedustajaa eli yhteensä 157 äänioikeutettua jäsentä. Kerhon äänioikeutettujen jäsenten kokonaismäärä 12.12.2016 oli 423. Todettiin, että läsnä on siis enemmän kuin yksi kolmasosa (1/3) äänioikeutetuista jäsenistä. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Hyväksyttiin hallituksen esitys, että vuoden 2017 jäseneksi liittymismaksu on 65 euroa sisältäen ensimmäisen vuoden jäsenmaksun ja vuosijäsenmaksu on 25 euroa. Viikkojäsenyyksiä ei hyväksytä.

 

Hyväksyttiin hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi vuodelle 2017.

 

Kerhon puheenjohtajaksi kaudeksi 1.1.2017 – 31.12.2017 valittiin yksimielisesti Timo Markoff.

 

Syksyllä 2015 pidetyssä syysyleiskokouksessa valittiin hallitukseen kahdeksi vuodeksi 2016 – 2017: Vesterinen Irmeli, Bergholm Sam ja Häikiö Erkki. Yhdeksi vuodeksi valittiin: Salo Seppo ja Heiskanen Veikko puheenjohtajaksi valitun Heli Kytömaan ja hallituksesta eronnen Aimo Jyrkisen tilalle.

 

Vesterinen Irmeli oli jättänyt hallituksen kokouksessa 21.11.2016 eroilmoituksen hallituksen jäsenyydestä vuodelle 2017 alkaen 01.01.2017.

 

Erovuoroisia hallituksen jäseniä olivat Tikkanen Aulikki, Salo Seppo ja Heiskanen Veikko. Erovuoroiset hallituksen jäsenet Salo Seppo ja Heiskanen Veikko eivät ole toimineet hallituksen jäseninä yhtäjaksoisesti kahta kahden vuoden toimikautta, joten he olivat ehdokaskelpoisia hallituksen jäseniksi. Tikkanen Aulikki ei ollut ehdokaskelpoinen hallituksen jäseneksi.

 

Merkittiin tiedoksi, että yleisvarajäseninä vuonna 2016 olivat hallituksessa toimineet Maila Turunen, Jukka-Pekka Ruuskanen ja Seppo Helva.

 

Päätettiin, että hallituksen vaali suoritetaan suljettuna lippuäänestyksenä. Kolme eniten ääniä saanutta valitaan hallituksen varsinaisiksi jäseniksi kaksivuotiskaudeksi 2017- 2018 ja neljänneksi eniten ääniä saanut Sam Bergholmin tilalle yhdeksi vuodeksi ja viidenneksi eniten ääniä saanut Irmeli Vesterisen tilalle yhdeksi vuodeksi sekä kolme seuraavaksi eniten ääniä saanutta hallituksen yleisvarajäseniksi yhdeksi vuodeksi. Hallituksessa jatkaa 2017 Erkki Häikiö.

 

Kirjallisesti suostumuksensa ennakkoon hallituksen jäseniksi olivat antaneet: 1) Berg Esko, 2) Erkkilä Selma-Leena, 3) Pitkänen Raija, 4) Niemi Jari, 5) Salo Seppo, 6) Viitanen Markku, 7) Seppo Anttila, 8) Esko Puuska, 9) Maila Turunen, 10) Heli Pirttimäki, 11) Lea Walden, 12) Fred Bentkover. Muita ehdokkaita ei esitetty.

 

Koska kaikki eivät tunteneet ehdokkaita, myönnettiin ehdokkaille numerojärjestyksessä n. kahden minuutin mittainen esittelypuheenvuoro.

 

Hyväksyttiin äänestysesitys, että vaalissa voi äänestää vähintään yhtä ja enintään

viittä ehdokasta. Äänestäminen tapahtuu kirjoittamalla ehdokkaan numero

äänestyslippuun allekkain tai pilkulla erotettuna

 

Kokous keskeytettiin ääntenlaskennan ajaksi. Kokoustauon aikana juotiin kerhon

tarjoamat pullakahvit.

 

Ääniä oli annettu yhteensä 698, joista hylättyjä oli 1 äänestyslippu, 6 ääntä. Ääniä oli annettu seuraavasti:

 

Esko Berg (109 ääntä), Esko Puuska (88), Fred Bentkover (87), Raija Pitkänen (75), Seppo Salo (68), Seppo Anttila (56), Jari Niemi (50), Maila Turunen (46), Markku Viitanen (37), Selma-Leena Erkkilä (30), Lea Walden (30), Heli Pirttimäki (22).

 

Vaalissa hallituksen varsinaisiksi jäseniksi kaksivuotiskaudeksi 2017 – 2018 valittiin: Esko Berg, Esko Puuska ja Fred Bentkover.

 

Sam Bergholmin ja Irmeli Vesterisen tilalle yhdeksi vuodeksi (2017) valittiin: Raija Pitkänen ja Seppo Salo.

 

Hallituksen yleisvarajäseneksi yhdeksi vuodeksi (2017) valittiin: Seppo Anttila, Jari Niemi ja Maila Turunen.

 

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi vuodeksi 2017 valittiin yksimielisesti Sauli Majava ja Aimo Jyrkinen sekä varatilintarkastajiksi Rainer Kaskela ja Uolevi Lehtinen.

 

Todettiin, että kevätyleiskokouksen ja syysyleiskokouksen välisenä aikana on liittynyt 26 uutta jäsentä. Eronneita ei ollut. Luettelo uusista jäsenistä oli nähtävissä kokouksen puheenjohtajistolla. Päätettiin, että kevätyleiskokouksessa poistetaan jäsenrekisteristä jäsenet, joiden jäsenmaksu on laiminlyöty kahtena peräkkäisenä vuotena.

 

Päätettiin, että kerhon säännöt uudistetaan Espanjan yhdistyslain asiaa vastaavaksi. Sääntöuudistusta varten hallitus nimeää valmistelutyöryhmän.

 

Merkittiin Aino Anna-Liisa Karkamon testamentin myöntämisehdot tiedoksi kokoukselle.

 

Teksti Esko Berg

 

____________________________________________________________________________

 

SUOMI-KERHO CLUB FINLANDIA

 

Syysyleiskokous

 

Aika:             12.12.2016 klo 13.00

Paikka:         Suomi-Kerhon kerhohuoneisto

 

 

ESITYSLISTA

 

 

1. Kokouksen avaus

 

2. Kokouksen järjestäytyminen

                      2.1. Valitaan puheenjohtaja

                      2.2. Valitaan sihteeri

                      2.3. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkistajaa

                      2.4. Valitaan viisi ääntenlaskijaa

 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

 

5. Päätetään jäsenmaksun ja liittymismaksun suuruudesta

 

6. Päätetään hallituksen esittämästä toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta

 

7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan myös kerhon puheenjohtajaksi

 

8. Todetaan erovuoroiset varsinaiset hallituksen jäsenet

 

9. Valitaan kolme hallituksen varsinaista jäsentä erovuoroisten tilalle sekä kolme yleisvarajäsentä

 

10. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa

 

11. Vahvistetaan uudet ja eronneet jäsenet

 

12. Päätetään muista hallituksen esittämistä asioista

 

13. Päätetään jäsenten esittämistä asioista

 

14. Kokouksen päättäminen

 

 

Jos yhdistyksen jäsen haluaa jonkin määrätyn asian käsiteltäväksi yleiskokouksessa, tulee hänen jättää tästä kirjallinen pyyntö hallitukselle viimeistään 30 päivää ennen kokousta.

 

 

_________________________________________________________________

Kevätyleiskokouksessa 22.02.2016 puheenjohtajana toimi Marja Puuska ja sihteereinä Reino Alanko (vas.) ja Esko Berg. Valokuva Raija Alanko.

Kevätyleiskokouksessa jaettiin hallituksen myöntämät Suomi-Kerhon ansiomerkit: Pirjo Nybom (vas.), Esko Berg ja Maritta Kettunen. Merkit ja ruusut ansioituneille jäsenille luovutti kerhon puheenjohtajat Heli Kytömaa (oik.) ja varapuheenjohtaja Irmeli Vesterinen. Paikalla ei ollut Unto Virtanen eikä Timo Markoff. Heille merkki luovutetaan myöhemmin sopivan tilaisuuden yhteydessä. Teksti Esko Berg ja valokuva Raija Alanko.

SUOMI-KERHON KEVÄTYLEISKOKOUS

 

Suomi-Kerhon kevätyleiskokous pidettiin kerhotiloissa maanantaina 22.2.2016. Syysyleiskokouksella ja kevätyleiskokouksella on sääntöihin perustuva työjärjestys, joka kokouskutsun yhteydessä julkistetaan jäsenille tiedoksi ja muistutukseksi, mitä näissä kokouksissa tullaan käsittelemään. Sääntöjen mukaan näistä kokouksista on ilmoitettava viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta kerhon ilmoitustaululla. Koollekutsun ajankohdasta lähtien on jäsenten saatavilla oltava kokouksen työjärjestys sekä päätettävien asioiden harkintaa varten tarvittavat asiakirjat.

 

Kahden yleiskokouksen ero on keskeisessä sisällössä. Syksyllä on henkilövaalit ja keväällä tilinpäätöskokous. Arvata voi kumpi kokous yleensä kiinnostaa enemmän. Arvostus on mielestäni supersuomalainen. Kokemukseen perustuen totean, että syksyn henkilövalinnat kiinnostavat enemmän kuin toiminnan ja talouden arviointi keväällä. Joskus on käynyt niinkin, että kevätyleiskokouksessa ei ole päätösvaltaisuuden edellyttämää 1/3 äänioikeutettua jäsentä paikalla. Silloin on jouduttu pitämään varmuuden vuoksi koolle kutsuttu toinen yleiskokous alkamaan tunnin kuluttua ensimmäisestä yleiskokouksesta. Tässä kokouksessa ei ole vähemmistövaatimusta ja sillä on päätösvalta osanottajamäärästä riippumatta.

 

Kerhon äänioikeutettuja jäseniä, jotka olivat maksaneet vuoden 2016 jäsenmaksun jäsenrekisterissä oli kevätyleiskokouspäivänä 287. Kokoukseen osallistui yhteensä 105 äänioikeutettua. Kevätyleiskokouksen avasi Suomi-Kerhon puheenjohtaja Heli Kytömaa. Kokouksen puheenjohtajana toimi Marja Puuska, sihteerinä Reino Alanko ja pöytäkirjasihteerinä Esko Berg. Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Aimo Jyrkinen ja Lauri Kostilainen. Ääntenlaskijoiksi valittiin Esko Puuska, Seppo Anttila, Sirkka Kaskela, Sirkka Harju ja Saara Mäkineste.

 

Esittelypuheenvuoron hallituksen toimintakertomuksesta vuodelta 2015 käytti Esko Berg, tilinpäätöksestä ja taseesta 31.12.2015 Heli Kytömaa. Toimintakertomus hyväksyttiin ja vahvistettiin tilinpäätös. Kuultiin tilintarkastajien lausunto. Yksimielisesti päätettiin myöstää tili- ja vastuuvapaus tilivelvollisille ja hallituksen jäsenille. Tilikauden ylijäämä 8.248,84 euroa päätettiin lisätä omaan pääomaan. Kokous vahvisti hallituksen hyväksymät uudet jäsenet, joita oli vuoden 2015 aikana liittynyt yhteensä 66. Samalla merkittiin tiedoksi, että syysyleiskokouksen 14.12.2015 ja kevätyleiskokouksen 22.02.2016 välisenä aikana oli liittynyt 35 uutta jäsentä. Tiedoksi merkittiin myös eronneiden lukumäärä 131 henkilöä. Eron peruusteena oli kahden vuoden jäsenmaksujen laiminlyönti.

 

Hallitus oli päättänyt myöntää Suomi-Kerhon ansiomerkit seuraaville henkilöille: Esko Berg, Timo Markoff, Pirjo Nybom, Unto Virtanen ja Maritta Kettunen. Merkit ja ruusun asioituneille jäsenille luovuttivat kerhon puheenjohtaja Heli Kytömaa ja varapuheenjohtaja Irmeli Vesterinen. Paikalla eivät olleet Unto Virtanen eikä Timo Markoff. Heille merkki luovutetaan myöhemmin sopivan tilaisuuden yhteydessä.

 

Molempien yleiskokousten sääntömääräisissä työjärjestyksissä on lähes viimeisenä kohtana: Päätetään jäsenten esittämistä asioista. Säännöt tuntevat ja valistuinnemat tietävät, että yleiskokoukseen päätöskäsittelyyn voi jäsenen esitys päätyä vain toimittamalla sen hallitukselle 30 päivää ennen kokousta. Harvoin näin kuitenkaan tapahtuu. Virkistävänä poikkeuksena kevätyleiskokouksen käsittelyssä oli Seppo Anttilan tekemä ehdotus. Siinä esitettiin, että vuosijäsenmaksua korotettaisiin kahdestakymmenestä kolmeenkymmeneen euroon ja liittymismaksua alennettaisiin neljästäkymmenestä kolmeenkymmeneen euroon. Lisäksi mahdollistettaisiin lyhytaikainen jäsenyys ehdotuksella esimerkiksi kaksikymmentä euroa kolmenkymmen päivän jäsenyydestä. Esityksen neljäntenä kohtana oli, että kerhon säännöt pitää modernisoida vastaamaan viranomaisille tehtävien raportointivelvollisuuksien tiukentumista sekä mahdollisa veroseuraamuksia.

 

Hallitus totesi päätösesityksessään, että jäsenmaksun korotus ja liittymismaksun alennus ovat syysyleiskokouksessa käsiteltäviä asioita. Lyhytaikainen jäsenyys edellyttää sääntömuutosta, samoin mahdolliset muutostarpeet johtuen viranomaismääräyksistä ja Kanarian lakien säädöksistä. Hallitus on käynnistänyt toimenpiteet sääntömuutostarpeiden selvittämisestä yhteistyössä lakiasiaintoimiston kanssa. Hallituksen esitys toimenpide-ehdotuksineen hyväksyttiin.

 

Yhdistyksen yleiskoukset käyttävät Suomi-Kerhon ylintä päätösvaltaa. Koolla ei siis ollut mikään turha porukka, vaan päättäjät. Kokouksen puheenjohtajana havannoin, että salissa oli selvästi arvonsa tuntevat henkilöt. Käytetyt puheenvuorot olivat asiallisia, vaikka niitä kokouksen luonteesta johtuen ei kovin runsaasti ollut. Puheenvuorot liittyivät lähinnä talouteen ja jäsenaloitteeseen. Päätökset tehtiin yksimielisesti, äänestyksiä ei tarvittu eikä eriäviä mielipiteitä esitetty. Tilaisuuden päätteeksi juotiin pullakahvit.

 

Marja Puuska